Meditatii

Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule!

Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta până la nori!

Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale!
Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile!
Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze!
Eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă!
Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac!
Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine!
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire!
Voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară; da, mă voi gândi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale!
Tu rămâi Acelaşi!
Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni!
Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea.

Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.
Ei merg din putere în putere!
Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană!
Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!
Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu!
Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui?
Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie!
Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi prea mări Numele Tău în veci!
În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul!
Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine, şi Tu îmi izbăveşti sufletul din adânca locuinţă a morţilor!
Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului!
Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci!
Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele tău în veci de veci. În fie care zi Te voi binecuvânta, şi voi lăuda Numele Tău!
Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cânta minunile Tale!
Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile!
Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul, pe care mi l-ai izbăvit!
Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăşi, căci Tu esti sprijinul meu!
Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare!
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine!
Te voi binecuvânta dar toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile!
Să mi se umple gura de laudele Tale, şi-n fiecare zi să Te slăvească!
Braţul tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.
Eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.
O, Tăria mea! pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.
Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară.
Tare ca cerurile este credincioşia Ta!

Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie, când văd lucrarea mâinilor Tale.

Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale!
De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!

Ori de câte ori zic: “Mi se clatină piciorul!” bunătatea Ta, Doamne, mă sprijineşte totdeauna.
Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.
El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.

M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii.
Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
Să mi se laude sufletul în Domnul!
Eu ma incred in Tine, Doamne, si zic: “Tu esti Dumnezeul meu!” Soarta mea este in mana Ta!
Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda!
Mă bucur de Tine!
“Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!

Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea!
Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte!

O, Doamne Îţi mulţumesc pentru harul şi îndurarea Ta! Prin Tine mă bucur eu de viaţă! Eşti fericirea mea ! Tu îmi eşti sprijin în greu şi speranţa mea de veci! Cea mai mare minune pe care o ştiu e că sunt al Tău şi prin aceasta eu mă aflu sub protecţia Ta! Ce măreţ! Ce nobil! Tu mă onorezi, îmi dai demnitate, valoare… am preţ în ochii Tăi! Slavă Ţie Isus, căci prin jertfa Ta, Tu m-ai eliberat de lanţurile întunericului, răspândind lumină în viaţa mea! Mă încredinţez Ţie cu tot ce am şi tot ce sunt! Nu vreau să plec niciunde afară din Tine, pentru că la Tine am găsit tot ce am avut nevoie vreodată! Sunt copleşită de dragostea Ta ce întrece orice imaginaţie umană, e mai mult decât pot eu înţelege; ştiu însă că ea e perfectă; sunt învăluită în iubirea Ta fermă! Lângă Tine vreau să-mi trăiesc viaţa mea pe-acest pământ, să mă topesc în voia Ta! Tânjesc să stau în prezenţa Ta, savurând frumuseţea chipului Tău! Nimeni nu este ca Tine în tot universul, nici nu va exista vreodată! Pentru mine Tu eşti totul! Îmi pare rău că uneori, sau de cele mai multe ori cuvintele mele au contrazis faptele, că deşi Ţi-am promis, nu am respectat ceea ce am făgăduit! Şi, totuşi, Tu încă mă iubeşti cu o credincioşie curată! Ai fost lângă mine când eu nu-Ţi conştientizam prezenţa. M-ai chemat pe nume când eu nu ştiam Numele Tău. M-ai luat în braţe când eu credeam că m-ai abandonat, ai făcut lucruri minunate pentru mine! Ai mers înaintea mea făcând un drum, când eu credeam că merg spre necunoscut, şi mă îngrozeam. Ai fost de partea mea când nimeni nu a fost, şi mi-ai făurit veşnicia. Când eu credeam că sunt efemer, un fir de nisip dintr-un deşert întins, imens, fără individualitate, pierdut în noianul dunelor, Tu mi Te-ai descoperit oferindu-mi identitate – o identitate regească: sunt în Tine! Tu lucrai din umbră , când mi se părea că toate merg pe dos, când mi se părea că totul e la voia întâmplării, convergând hazardului! Şi atunci, Tu-mi scriai istoria…Tu erai la cârmă, Tu nu pierdeai controlul lucrurilor, Tu aveai un scop măreţ, desăvârşit în toate! Tu ai ştiut din veşnicie întreaga mea viaţă! Când m-am simţit părăsită de toţi, şi marginalizată, Tu nu m-ai părăsit şi mi-ai arătat iubirea Ta, oferindu-mi bucuria părtăşiei cu Tine! Atunci am simţit că Ţie Îţi pasă într-adevăr de mine, că Îţi place să petrecem timp împreună. Relaţia mea cu Tine a dezvoltat în mine tot ce e mai frumos! Nu mă gândeam vreodată că mă voi simţi atât de împlinită, desfătându-mă în ocrotire Ta, în şoaptele Tale calde de iubire, uimită de creaţia Ta! Tu eşti Făcătorul meu şi eu la Tine vin, pentru că Tu doar eşti fericirea mea; cu cât mă apropii mai mult de Tine simt că Îţi aparţin. În mine Te vreau, asemenea unui cerb ce doreşte izvorul de apă răcoritor, asemenea crinilor ce aşteaptă roua, asemenea străjerului ce aşteaptă dimineaţa…e un mister adânc ce poate fi descifrat doar de Tine, şi pe care îl voi înţelege şi eu în curând, când Te voi vedea!

Viaţa ta nu e aici şi acum! Viaţa ta e în lumina veşniciei… Am vrut să-ţi dezlipesc mâinile de lucrurile acestei lumi, am vrut să nu mai priveşti la ce-i efemer… Ai uitat? Dacă Eu voi fi prioritatea ta, atunci celelalte vin pe deasupra. Nu cumva altceva Mi-a luat locul? Te rog, aminteşte-ţi că fără Mine pierzi, dar cu Mine aduni, şi aduni ceva ce nu poţi pierde niciodată: veşnicia şi toate comorile ei! Am făcut asta pentru că te iubesc; te iubesc mai mult decât poţi tu înţelege! Şi nu vreau să-ţi trăieşti zilele vieţii tale departe de Mine… am vrut ca prin aceasta să-ţi întorc privirea din nou la ţelul vieţii tale! Aşteaptă şi la vremea hotărâtă de Mine te voi înălţa … dar până atunci trebuie să modelez în tine chipul Meu… Îţi înţeleg suferinţa, îţi văd lacrimile… dar vreau copilul Meu iubit să nu mai pui preţ pe ceea ce în ochii Mei nu are nici o valoare! Nu ştii că-n mâna Mea ţin totul? Eu smeresc şi tot Eu pun pe împăraţi… Eu nu pierd controlul lucrurilor niciodată, nici asupra circumstanţelor din viaţa ta! Încă mai trebuie să înveţi dependenţa de Mine! Inima să nu-ţi fie tulburată, ai credinţă în Mine! Eu împlinesc pe cel ce vine la Mine trudit şi zdrobit! Eu veghez asupra ta clipă de clipă! Prin iscusinţa minţii tale poţi obţine pământul, dar numai prin Mine poţi avea cerul! Dacă Mă ai pe Mine, tu ai totul, copilul Meu! Eu sunt lângă tine mereu ca să-ţi dau pace, fericire şi speranţă pentru un viitor sigur! Eu te port pe braţele Mele puternice şi niciodată nu te voi abandona! Eşti al Meu pe totdeauna şi îţi păzesc sufletul de orice cădere! Încrede-te în Mine! Eu nu am dezamăgit pe nimeni! Tu însuţi ai avut clipe de armonii cereşti în prezenţa Mea şi ştiu că ele au fost tot ce tu ai avut nevoie! Eu îţi ofer dragostea Mea! Dovada ei o ştii… e jertfa Fiului Meu! Crezi că o astfel de iubire te-ar putea înşela vreodată??? Nu uita că Eu sunt cu tine şi te iubesc!

Eu Îţi sunt adăpostul şi sprijinul tău! Eu te port pe braţele Mele atotputernice aşa cum numai Tatăl ceresc o poate face… în palma Mea stai ascuns de vrăjmaşii sufletului tău şi aici, găseşti în Numele Meu un turn de scăpare! Aleargă spre Mine, şi Eu Mă voi descoperi ţie, te voi lua de mâna dreaptă şi voi fi ca o umbră binefăcătoare pentru tine… Pe Stânca Mea de Adevăr te voi ţine neclintit… vei sta în picioare, indiferent câte furtuni vor veni asupra ta şi vânturile cu tăria lor nu te vor doborî, pentru că Eu îţi întăresc pasul şi asemenea lemnului pentru catarg, tu devii mai puternic, pentru că Eu sunt izvorul lângă care tu eşti sădit şi din care îţi tragi seva! Cu Mine vei birui, în fiecare luptă cu Cel Rău! Eu sunt biruinţa ta! În Mine vei găsi totdeauna odihnă pentru duhul tău trudit şi obosit! Caută-Mă şi Mă vei găsi, sunt chiar lângă tine! Eu nu te părăsesc, căci am făcut cu tine un legământ de iubire prin care mi-am luat angajamentul că voi fi cu tine mereu! Cheamă-Mă şi Eu voi veni şi Îţi voi răspunde la orice întrebare oricât de copilăroasă ar fi! Tu eşti iubirea mea… am plătit pentru tine cu preţ de sânge şi nu voi renunţa niciodată la sufletul tău… tu eşti săpat în palma Mea! Îţi imaginezi cât de mult te iubesc? Vreau să-ţi ofer zi de zi doar binecuvântări şi dragostea Mea din belşug… aş vrea cât mai mult să stăm de vorbă, tu să-mi spui ce te apasă… Eu să te mângâi, tu să-mi spui despre teama ta… Eu să-ţi dau îndrăzneală, să-mi spui despre rana ta… Eu să o vindec, să-mi spui de neliniştea ta… şi Eu să-ţi dau pacea Mea, să-mi spui despre căderea ta… şi Eu să te ridic, tu să spui că-ţi pare rău… şi Eu să te iert… Privind la Faţa Mea vreau să înţelegi că e timpul să creşti în asemănarea cu Mine… maturizându-te… şi asta zilnic! Vreau să fii fericit, vreau să-ţi şterg lacrimile atunci când tu plângi şi să-ţi dau în schimb bucuria ce vine din Mine! Aştept acea zi când tu-Mi vei fi Mireasa Mea iubită! Mă voi bucura atât de mult! Şi sunt nerăbdător să Mă vezi în faţă pentru că atunci vei fi desăvârşită şi ştiu că suferinţa Mea nu a fost zadarnică… te voi păstra gingaş până în acea zi în mâna Mea… vei avea cele mai frumoase veşminte din câte au fost vreodată… vreau să te sfinţesc pentru acea zi de sărbătoare minunată… încrede-te în mâinile Preaiubitului tău pentru că El face totul pentru tine: Isus!

June 2021
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Categories