Daily Archives: 26 August, 2008

Se destramă întunericul plutind spre alte lumi …

Şi aici se dezvăluie lumina ce face să se vadă

Eterna dimineaţă!
Ea creşte în măreţie, în slavă şi putere şi mă inundă
De o pace ce va rămâne pe vecie !
Ea îmi-a arătă păcatul ce se ascunde
În inimă  şi minte şi arde ce-i acolo –
Ce e rău să nu mai fie!
Ea îmi arată calea când prea spinoasă este
Şi-mi dă tărie să răzbat prin ceaţă
Oricât de mare este!
Să pot să măridic m-ajută
Când grea mi-a fost căderea
Şi răbdător s-aştept lumina
Ce mă transformă necurmat
Să fiu pe-altarul sfânt o jertfă
Ce mistuie viaţa-mi
Ca să rămâi de-a pururi
Doar Tu Isus în faţă
Fiinţa-mi să fie oricând
Şi-atunci când ispita vine
Un străjer ce sta veghind
La poarta ce trece dincolo de Tine
Doresc fierbinte să ajung
În dimineaţa cea senină
Să văd un Soare strălucind
ce’mbată fericirea-mi plină
…iar stropi de rouă să-mi stingă setea
Ce m-a cuprins în miezul nopţii-amar
…să-nvioreze almeu suflet, trudit şi obosit…
…şi-apoi să curgă tot ce e sfinţit în mine
În valuri după val!

Curat aş vrea să mă păstrezi Părinte,
În mâna Ta de-atotstăpân
Şi-aş vrea ca-n tot ce vine
Eu doar în Tine să rămân

Vreau roada Duhului din Tine
S-o am deplin în viaţa mea
Şi zilnic pe altar pe mine
Să mă jertfesc cu fiinţa mea

Şi ţine-mă, o Doamne lângă Tine
În orice zi, la orice pas
Eu să-Ţi urmez mereu Isuse
Şi eu de Tin’ să nu mă las

Căci vreau o Tată
În mine chipul Tău cel Sfânt
Să se reverse astăzi
Să fiu cum Tu mă vrei pe-acest pământ !