Daily Archives: 12 August, 2008

Păşesc singur în noapte…

Sunt ostenit şi totuşi caut,

caut Stânca de care am atâta nevoie.

Vreau să-mi construiesc în siguranţă acolo,

casa inimii mele –

Statornică şi puternică.

O caut, şi frigul este atât de neîndurător :

“oare cât va mai fi ?”

Zăresc un munte în depărtări

şi acolo …Stânca –

alerg spre ea,

dar drumul este aşa de lung…

Oricum speranţa că voi ajunge

încă este vie în sufletul meu.

Deşi ploaia cade nestingherită peste mine,

cu ultimele forţe încep să urc spre înălţimi,

şi prin hăţişuri ajung istovit la Stâncă.

Aud o voce :”Construieşte… !”,

“Nu pot, nu am putere !”

Mă prăbuşesc,

dar numai pentru o clipă,

căci o mână ocrotitoare mă ridică

şi vocea-mi şopteşte :”Îţi dau tot ce ai nevoie !

Construieşte ! Doar construieşte !”

Eu Îţi sunt adăpostul şi sprijinul tău! Eu te port pe braţele Mele atotputernice aşa cum numai Tatăl ceresc o poate face… în palma Mea stai ascuns de vrăjmaşii sufletului tău şi aici, găseşti în Numele Meu un turn de scăpare! Aleargă spre Mine, şi Eu Mă voi descoperi ţie, te voi lua de mâna dreaptă şi voi fi ca o umbră binefăcătoare pentru tine… Pe Stânca Mea de Adevăr te voi ţine neclintit… vei sta în picioare, indiferent câte furtuni vor veni asupra ta şi vânturile cu tăria lor nu te vor doborî, pentru că Eu îţi întăresc pasul şi asemenea lemnului pentru catarg, tu devii mai puternic, pentru că Eu sunt izvorul lângă care tu eşti sădit şi din care îţi tragi seva! Cu Mine vei birui, în fiecare luptă cu Cel Rău! Eu sunt biruinţa ta! În Mine vei găsi totdeauna odihnă pentru duhul tău trudit şi obosit! Caută-Mă şi Mă vei găsi, sunt chiar lângă tine! Eu nu te părăsesc, căci am făcut cu tine un legământ de iubire prin care mi-am luat angajamentul că voi fi cu tine mereu! Cheamă-Mă şi Eu voi veni şi Îţi voi răspunde la orice întrebare oricât de copilăroasă ar fi! Tu eşti iubirea mea… am plătit pentru tine cu preţ de sânge şi nu voi renunţa niciodată la sufletul tău… tu eşti săpat în palma Mea! Îţi imaginezi cât de mult te iubesc? Vreau să-ţi ofer zi de zi doar binecuvântări şi dragostea Mea din belşug… aş vrea cât mai mult să stăm de vorbă, tu să-mi spui ce te apasă… Eu să te mângâi, tu să-mi spui despre teama ta… Eu să-ţi dau îndrăzneală, să-mi spui despre rana ta… Eu să o vindec, să-mi spui de neliniştea ta… şi Eu să-ţi dau pacea Mea, să-mi spui despre căderea ta… şi Eu să te ridic, tu să spui că-ţi pare rău… şi Eu să te iert… Privind la Faţa Mea vreau să înţelegi că e timpul să creşti în asemănarea cu Mine… maturizându-te… şi asta zilnic! Vreau să fii fericit, vreau să-ţi şterg lacrimile atunci când tu plângi şi să-ţi dau în schimb bucuria ce vine din Mine! Aştept acea zi când tu-Mi vei fi Mireasa Mea iubită! Mă voi bucura atât de mult! Şi sunt nerăbdător să Mă vezi în faţă pentru că atunci vei fi desăvârşită şi ştiu că suferinţa Mea nu a fost zadarnică… te voi păstra gingaş până în acea zi în mâna Mea… vei avea cele mai frumoase veşminte din câte au fost vreodată… vreau să te sfinţesc pentru acea zi de sărbătoare minunată… încrede-te în mâinile Preaiubitului tău pentru că El face totul pentru tine: Isus!

“Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.

Da, El este Stînca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu  mă voi clătina.”