Monthly Archives: August 2008

Se destramă întunericul plutind spre alte lumi …

Şi aici se dezvăluie lumina ce face să se vadă

Eterna dimineaţă!
Ea creşte în măreţie, în slavă şi putere şi mă inundă
De o pace ce va rămâne pe vecie !
Ea îmi-a arătă păcatul ce se ascunde
În inimă  şi minte şi arde ce-i acolo –
Ce e rău să nu mai fie!
Ea îmi arată calea când prea spinoasă este
Şi-mi dă tărie să răzbat prin ceaţă
Oricât de mare este!
Să pot să măridic m-ajută
Când grea mi-a fost căderea
Şi răbdător s-aştept lumina
Ce mă transformă necurmat
Să fiu pe-altarul sfânt o jertfă
Ce mistuie viaţa-mi
Ca să rămâi de-a pururi
Doar Tu Isus în faţă
Fiinţa-mi să fie oricând
Şi-atunci când ispita vine
Un străjer ce sta veghind
La poarta ce trece dincolo de Tine
Doresc fierbinte să ajung
În dimineaţa cea senină
Să văd un Soare strălucind
ce’mbată fericirea-mi plină
…iar stropi de rouă să-mi stingă setea
Ce m-a cuprins în miezul nopţii-amar
…să-nvioreze almeu suflet, trudit şi obosit…
…şi-apoi să curgă tot ce e sfinţit în mine
În valuri după val!

Curat aş vrea să mă păstrezi Părinte,
În mâna Ta de-atotstăpân
Şi-aş vrea ca-n tot ce vine
Eu doar în Tine să rămân

Vreau roada Duhului din Tine
S-o am deplin în viaţa mea
Şi zilnic pe altar pe mine
Să mă jertfesc cu fiinţa mea

Şi ţine-mă, o Doamne lângă Tine
În orice zi, la orice pas
Eu să-Ţi urmez mereu Isuse
Şi eu de Tin’ să nu mă las

Căci vreau o Tată
În mine chipul Tău cel Sfânt
Să se reverse astăzi
Să fiu cum Tu mă vrei pe-acest pământ !


Doamne învaţă-mă ca zilnic
Să răstignesc al meu eu
Căci fără a Ta moarte veşnic
Va fi nefericit sufletul meu

A mea fire omenească
Doreşte tot ce-i rău
Şi-Ţi necinsteşte a Ta slavă
Şi sfânt Numele Tău

Te rog, o Doamne revarsă
Al Tău chip dumnezeiesc
În a mea nevrednică fiinţă
Căci al Tău să fiu doresc

Iubirea Ta imensă
În mine de o am mereu
Din inimă se varsă
Doar firea Ta de Dumnezeu !

Doamne,

De jos din adânc întunecos,

Cu mână tare şi braţ întins m-ai scos !

Şi mi-ai ridicat privirea spre Tine…

Spre dragostea Ta…

Cerul este mai frumos decât înainte,

Mai de dorit decât atunci

Când totul era senin !

Acum este o mare îndurare,

Pe care încep să o înţeleg !

Ce mult o preţuiesc !

Mă bucur zi de zi de lumina cerului…

Ce o reflectă Faţa Ta …

Prin mine !

Mulţumesc Doamne pentru cer !

.

Inima îmi este liniştită sub arcada credinţei !

A credinţei că Tu eşti Suveranul !

Ce e mai măreţ decât a şti că aparţii veşniciei ?

Că nu eşti un produs al întâmplării…

Că tu eşti parte din muzica sferelor divine,

ce nu pot fi cuprinse de o minte omenească !

Tu, eşti un copil de Rege,

şi nu sortit hazardului !

Menirea ta aici e să slujeşti

de laudă slavei la care El te-a chemat –

Slavă ce întrece orice frumuseţe …

Oferă fiecare clipă Stăpânului tău

şi vei găsi fericirea !